Geocaching vlastně ve své podstatě ničím jiným než hledáním nějakého toho pokladu není. Pouze s tím rozdílem, že se nejedná o náhodné nalézání něčeho, co mělo zůstat skryto, než se pro to vrátí právoplatný vlastník, ale o objevování něčeho, co tu někdo ze současníků skryl právě proto, aby to někým jiným důvtipným objeveno bylo, a z téhož důvodu se jedná spíše o pouhou menší trofej než o něco, co by se dalo výhodně zpeněžit.
truhla s pokladem
V geocachingu jde o ve formě zábavné hry spojující v sobě sport a turistiku.
Takovéto poklady alias kešky se zpravidla ukládají na nějakým způsobem zajímavých místech, u nás stejně jako v zahraničí, a proto se lze této hře věnovat kdekoliv.
bedýnka na geocaching
Někdo někde nechá namísto odpadků, jaké zůstávají po těch, kdo se za turisty jenom označují, jsa ve své podstatě pouhopouhá čuňata, krabičku s logbookem, tužkou a případně i dalším předmětem. Pak na oficiálních stránkách geocachingu publikuje její polohu a ti, kdo tuto hru hrají, se vydávají za jejím objevováním.
Tomuto počínání se věnují lidé po celém světě, a to z následujících důvodů:
1) Jako u jiných soutěží jde o dosažení co nejlepších výsledků. Tedy kupříkladu o nalezení co největšího počtu kešek, případně o rekord podle jiných kritérií, jako je třeba obtížnost jejich nalezení.
2) Dále jde o pobavení se touto dobrodružnou a zábavnou honbou za pokladem.
3) Jde o zdravý pohyb na čerstvém vzduchu, kterým člověk udělá i něco pro své tělo.
4) Snaha o dosažení vytýčeného cíle a přitom poznávání zajímavých míst.
A jak že se taková keška najde a pozná?
a) Ta klasická je zelená a dá se k ní dostat pouhým zadáním souřadnic, na nichž se má nacházet.
b) U kešky modré už je třeba získat nějaké ty indicie, jež lze získat z listingu, na internetu, na místě nebo jiným netradičním způsobem, a na základě těch se teprve vypočítají konečné souřadnice.
c) Žluté kešky jsou pak takzvané multi keše, u nichž je třeba navštívit více míst a tam sesbírat nápovědy, jež teprve dovedou hledače ke konečné souřadnici.
vyhrabané poklady
Ať už je keška taková nebo onaká, jedno mají tyto všechny společné. A sice to, že jde o takové novodobé „poklady“. Z nichž se sice nezbohatne, ale přesto stojí za to je hledat. Protože je to zábava.
A konec konců, co vy víte? Co když vyhrábnete ze země bezcennou kešku a při té příležitosti narazíte náhodou i na hromadu zlata, že? Již tam ukryl někdo jiný někdy jindy. Sice by to byla ohromná klika, ale jeden nikdy neví.
A najít takový poklad, to už byste možná nemuseli nikdy více do práce. A mohli byste trávit všechen čas podle libosti. Třeba geocachingem.