Starší generace si velice dobře pamatuje zářivkové osvětlení ještě z doby socialismu, kdy se prakticky jiná svítidla nevyužívala ani ve školách, ani na pracovištích. Byla to tělesa osazená elektromagnetickým předřadníkem, který u střídavého proudu způsoboval pravidelný cyklus poklesu a vzrůstu elektrického pole, což se projevovalo blikáním. Tento nepříjemný jev nebylo možno eliminovat, pouze jsme se s ním museli smířit.

Dalším problematickým faktorem bylo omezené barevné spektrum vyzařovaného světla. Některé vlnové délky vynikaly, jiné byly potlačeny, což vedlo k snížení pracovní výkonnosti, k hyperaktivitě žáků ve školách, k projevům depresí až agresivity.
fluorescenční světlo.jpg


Elektronický předřadník


Technický pokrok se projevil i v oblasti osvětlovací techniky. Na trhu se objevily první modely kompaktních zářivek s vestavěným předřadníkem a další konkurent v podobě technologie polovodičových prvků – LED diod. Vývoj se však nezastavil ani u zářivkových trubic. V současné době máme možnost nahradit stávající tělesa trubicemi s odlišnou vrstvou luminoforu, s větším rozsahem podání barev a s vysokým číslem indexu Ra, který toto osvětlení přibližuje barvě spektra slunečního záření. Takovým světelným zdrojům se říká plnospektrální. Moderní zářivkové trubice jsou spojeny s elektronickými předřadníky, jejichž vysoký pracovní kmitočet eliminuje nepříjemné blikání.
zářivka v ruce.jpg


LED diodové zářivky                                                              


Alternativou k osvětlení, které pracuje na principu výboje argonových a rtuťových par, jsou polovodičové panely a zářivkové trubice. Současná technologie LED diod umožňuje produkovat výkonné čipy s minimální spotřebou elektrické energie při současném velmi vysokém světelném toku. Značnou předností těchto světel je i jejich extrémní životnost přesahující 40 tisíc hodin. Cena těchto výrobků na trhu neustále klesá a dlouhá životnost ve spojení s úsporou elektrické energie až o 40 procent ve srovnání s klasickou zářivkou z nich činí platného hráče na poli osvětlovací techniky.