Základním principem vločkovačů a flokulačních kartuší je rozrušit působící odpudivé síly mezi drobnými částečkami zákalu v bazénové vodě. Ten se nekontrolovaně šíří do prostoru nádrže, poněvadž se jednotlivé mikročástečky vzájemně odpuzují a tudíž neshlukují. Jsou tak drobounké, že je nezachytí bazénová filtrace, nerozbijí je ani chemické prostředky a tím pádem můžete mít sebekvalitnější očistné systémy a budete nuceni se koupat v mléčně zakalené kapalině.

brýle pod vodu

Nejprve optimalizujte pH vody, pak odstraňujte zákal

Flokulační kartuše obsahují granulovanou směs, nebo speciální tabletky, a ty se vkládají do plovákových dávkovačů, nebo hladinových skimmerů. Narušením odpudivých sil se tedy drobné molekuly zákalu začnou shlukovat do větších celků, které postupně svou vahou sedají na dno, kde je pak snadno pohltí bazénový vysavač. Podmínkou optimálního fungování kartuší je udržet pH vody v hraničním rozmezí od 6,9 do 7,4.

domácí koupání

Vločkovače používejte raději preventivně

Průzračnost vody je tedy docela věda, v podstatě jsou tyto mechanismy jediným prostředkem, jak toho docílit. Vločkovače do bazénů mohou být buď sypké, nebo kapalné, ovšem z kartuší je dávkování přípravku snazší, a je navíc optimalizováno. Uvolňuje se do vody postupně, pouze je třeba vyměřit dostatečné dávkování.

Doporučuje se je aplikovat spíše preventivně, neboť zabrání v počínající fázi tvorbě zákalu, jehož masivní rozšíření trvá vyčistit i několik dnů až týdnů.

šňůra u vody

Po každé aplikaci těchto prostředků je nutno propláchnout v čisté vodě pískovou náplň z filtrace a nánosy vloček odstranit. V zásadě také dodržujte nepsané pravidlo, že bazénová voda se musí alespoň jedenkrát v průběhu dne v celém objemu prohnat filtrací, jestliže je znečištěna více, je nutno filtrovat déle, nebo nasadit větší objem chemických prostředků (soli pro salinizátor, nebo chlorových tablet).