V našem hlavním městě působí městská firma s názvem Technologie hlavního města Prahy (zkratka THMP). Ta se mimo jiné stará o údržbu veřejného osvětlení a počínaje květnem 2018 v Praze chystá celoplošnou výměnu stávajících světelných zdrojů za nové kusy. Zároveň se bude kontrolovat i technický stav veškerých stožárů. Firmu THMP vlastní hlavní město Praha a výměna osvětlení se bude realizovat z městského rozpočtu.
lampy na mostě.jpg

Rozhodnutí měnit světla plošně vzniklo na základě mnohaletého deficitu preventivní výměny světelných zdrojů, který způsobil táhnoucí se právní spor mezi Prahou a bývalou soukromou firmou Eltodo, která prováděla správu technických zařízení ve městě dříve.
osvětlený kostel.jpg

Výměna postihne nejen světelné zdroje, ale i sloupy veřejného osvětlení

Výměna postihne přibližně 150 tisíc lamp veřejného osvětlení a především se bude jednat o náhradu svítidel novými kusy na shodné platformě. Především půjde o vysokotlaké sodíkové výbojky 400 W, a dalších výkonnostních tříd. Na otázku, zda se chystá plošná výměna světel za LED technologie, zatím město odpovědělo záporně – úspora nákladů prý není prozatím zásadní, aby k tomu mohlo dojít, a dalším důvodem je údajně příjemnější vzhled světla, na který jsou lidé u sodíkových výbojek zvyklí. Hlavním důvodem výměny je tedy bezpečnost Pražanů, kterým do současné doby kromě celé řady nefunkčních světel hrozil především pád samotných stožárů. Jde totiž o to, že mnoho jich je ve velmi špatném technickém stavu, stožáry korodují, mimo jiné i proto, že na ně často močí psi. Koroze není často navíc na první pohled patrná, většinou je materiál napaden přímo u paty stožáru – u země, nebo částečně pod vrchní skrývkou zeminy.

Firma THMP se chystá také k instalaci speciálního osvětlení pro přechody pro chodce, k výměně historických svítidel na bázi plynových lamp, a k montáži hodin na stožárech umístěných do veřejných prostranství. Firma bude rovněž zajišťovat servis a montáže tzv. chytrých laviček a dalších projektů chytrého města (Smart City).