A co to vlastně Machu Picchu je? Jedná se o pozůstatky inckého kultovního města. Toto městečko najdeme v peruánských Andách. Název je odvozen od hory, které místní obyvatelé přezdívají Machu Picchu.
cedule machu picchu

Historie

Historie jeho vzniku sahá až do počátku 15. století, kdy s výstavbou města začal tehdejší národ Inků. Stavbu započali okolo roku 1430. Zanedlouho však upadlo v zapomnění a znovu bylo objeveno až roku 1911 americkým archeologem.  Od jeho objevení tato destinace nabývala na popularitě a postupně se stávala oblíbenou lokalitou turistů z celého světa. Na listinu památek UNESCO byla zapsána v druhé polovině 20.století. Roku 2007 jej nově řadíme do novodobých sedmi divů světa.
lama v horách

Významné architektonické body

Celá expozice je dlouhá přibližně pět kilometrů. Dělí se na dvě základní části – zemědělskou a městskou.  Obě tyto části jsou od sebe velmi dobře odděleny zdí. Poměrná část ruin je tvořena z opracovaných kamenů s minimem využití pojiva. Zmíněná zemědělská část je z velké většiny tvořena terasami, řádově se zde nacházejí desítky teras, jejichž výška může dosahovat až 5 metrů. Nejvýznamnějšími místy k navštívení jsou Intihuatana, Chrám slunce nebo třeba Místnost tří oken.

Intihuatana (opěrný sloup Slunce)

Intihuatana je posvátný kámen, který ej vytvarovaný do tvaru zploštělé pyramidy. Odborníci před časem vyslovili předpoklad, že kámen mohl sloužit i jako astronomické hodiny, či kalendář. Čemuž napovídá i fakt, že během rovnodennosti na kámen není vrhán žádný stín.

Chrám slunce

Tato stavba v minulosti sloužila k náboženským poctám a oslavám. Do chrámu se běžně dostali pouze kněží, kterým příslušelo uskutečňovat zvířecí oběti. V jeho blízkosti se nachází Královská hrobka, kde se pravděpodobně ukládaly k poslednímu odpočinku mumie významných představitelů Inků.
hora machu picchu

Místnost tří oken

Místnosti tří oken patří mezi jedno z nejfotogeničtějších míst z celého areálu. Na rozdíl od Chrámu slunce se liší svým půdorysem, který je pravoúhlý. Nachází se zde, jak již název napovídá, tři okna z původních pěti. Na každém z nich se nachází obrazec, představující tři světy – Podsvětí, Nebe a Zemi.