Sice se říká, že důležité v našem životě je zdraví, ale neméně důležité jsou také peníze, které nám umožňují postup vzhůru. A to jak ve zkvalitňování našeho života, tak i v zaměstnání. A právě v zaměstnání nám zaměstnavatel vyplácí zaslouženou mzdu. Některý zaměstnavatel vyplácí vzhledem k nákladům jen minimální nebo zaručenou mzdu, ale většina našich chlebodárců nám za naši práci platí takovou mzdu, která nám umožňuje v pohodě zaplatit nájem, nakoupit oblečení, potřebné věci do domácnosti, potraviny, ale také vycestovat na dovolenou.

peníze úspěch

Proto je také dobré vědět, kolik peněz obdržíte od svého zaměstnavatele a umět si mzdu anebo plat vypočítat. Mzda se vyplácí ve výrobní sféře, o platu mluvíme v rozpočtové sféře, to znamená například státní úřady (úřad práce, okresní správa sociálního zabezpečení, městské úřady, ministerstva atd.).

Vesměs jak pro mzdu, tak i pro plat platí Zákoník práce, který určuje, jak má být mzda stanovena, na jaké příplatky mají zaměstnanci ze zákona nárok, jak se vyplácí náhrada mzdy za prvních čtrnáct dnů pracovní neschopnosti a další důležité záležitosti.

rozmýšlet váhat

Kde najdeme zákon jsme si už řekli, ale jak si vypočítáme mzdu? A kolik peněz z naší mzdy obdrží stát a kolik my? Hrubá mzda kalkulačka nám k tomu dopomůže – ukáže nám a za její pomoci si jednoduše zjistíme, jakou mzdu obdržíme po sražených zákonných odvodech.

Nemusíte být mzdová účetní, abyste si dokázali vypočítat čistou mzdu, to znamená mzdu, kterou v konečné fázi obdržíte od zaměstnavatele, a to buď ve výplatním sáčku anebo vám ji zašle na vámi zvolený bankovní účet. Podotýkáme ještě to, co se moc neví, vy nejste povinni zaměstnavatele žádat o zasílání mzdy na účet, je to vaše právo, nikoliv povinnost. A pokud bankovní účet zřízený nemáte anebo si ho z nějakého důvodu založit nemůžete (zpravidla to bývají nařízené exekuční srážky), zaměstnavatel vás k tomu nemůže nutit.