Od ledna 2016 je v České republice k dispozici velmi zajímavá služba. Jedná se o služby sexuální asistence. Pokud si tuto službu spojujete s prostitucí, jste na omylu. Služby sexuální asistence jsou určeny pro lidi se zdravotním nebo mentálním postižením. Tato služba vychází z předpokladu, že i člověk s hendikepem má právo na sex tak jako kdokoli jiný. Je to jedno ze základních práv člověka. A je-li limitován svým omezením, měl by mít možnost si své potřeby uspokojit prostřednictvím nějaké důstojné alternativy.
nahá žena v brýlích.jpg

Tato služba je běžná v různých evropských zemích.

A kdo jsou sexuální asistentky? Jedná se o ženy speciálně proškolené k tomu, aby mohli být hendikepovaným lidem k dispozici. Přičemž služby poskytují pasivní, nebo aktivní. 


·         Pasivní asistence – intimní asistence, která spočívá v sexuálním poradenství nebo v obstarávání intimních pomůcek


·         Aktivní asistence – asistent se zapojuje přímo do sexuálních aktivit prostřednictvím sexuálních masáží nebo sexuálního styku.

nahá bruneta.jpg 

Speciální školení je nutné

Každá sexuální asistentka musela projít speciálním školením, které obvykle provádí nezisková organizace Rozkoš bez rizika.

Bohužel služby sexuální asistence nejsou samozřejmě levné a z příspěvku na péči si tyto služby hendikepovaný člověk určitě nedopřeje. Pasivní asistence stojí zhruba pět set korun za hodinu, aktivní zhruba tisíc dvě stě korun za hodinu. Tedy nic levného. Vzhledem k výši nebo spíše níži invalidních důchodů, musí zájemce o sexuální asistenci celkem dlouho šetřit, nebo musí mít vstřícné příbuzné, kteří chápou přirozené lidské potřeby a jsou ochotni mu na tuto službu přispět. A to je často právě ten problém. Mnozí příbuzní hendikepovaných totiž přistupují ke svým postiženým blízkým jako k dětem a právo na sex je pro ně obtížně akceptovatelný. Je tedy třeba pracovat s předsudky, které v tomto ohledu panují.