VÄ›Äná otázka, kterou lidé Å™eší rok, co rok. Ne vÅ¡ichni, pochopitelnÄ›. NÄ›kdo nepojede nikam, nÄ›kdo už ví a ta poslední skupiny jezdí stále na jedno místo, takže tady plánování odpadá.  

Každá volba má nÄ›co do sebe. Jde jen o to, aby dotyÄnému vyhovovala. Protože to je vlastnÄ› základ a je jedno, zda je pak onen ÄlovÄ›k u moÅ™e, nebo jen nÄ›kde za humny na vesnici. Faktem a zákonem by vÅ¡ak mÄ›lo zůstat to, že se na dovolené má relaxovat. Tedy dostavÄ›t chalupu je sice uÅ¡lechtilý poÄin, ale opravdu to stojí za nevyužitou dovolenou?

 potůÄek v přírodÄ›

Krom dovolené zde budou také prázdniny, a to je nÄ›co pro dÄ›ti. Ty se v jejich rámci rozjedou s rodiÄi nÄ›kam pryÄ, nebo bez nich na nÄ›jaký tábor. Nejlépe skautský, ale ty nejsou volnÄ› dostupné pro ty, kdo o to nemají zájem. Jiných táborů je vÅ¡ude dost. Tam dÄ›ti pÅ™ijedou do hotového, ubytují se a už se mohou bavit. Nemusí si stavÄ›t kuchyň, nemusí se samy (ty dÄ›ti) starat o sebe, ale vÄ›nují se jen a jen zábavÄ›. Do jaké míry je to dobré, to musíme nechat na rodiÄích. PÅ™ed dávnými a dávnými léty znamenalo pÅ™ijet na místo, posekat louku kde se bude spát a trávu usuÅ¡it. NÄ›kdy se jeÅ¡tÄ› pomáhala naložit hospodáři na vůz. Tomu nesmÄ›l vadit hodnÄ› podivný pokos, protože ne každý to umí, ale krmivo mÄ›l a byl spokojen, protože mu skautíci uÅ¡etÅ™ili spoustu práce. Oni byli spokojeni také, protože mÄ›li místo na tábor, a jeÅ¡tÄ› nÄ›kdy za jinou pomoc hospodáři tÅ™eba mléko a potraviny. Byla to taková hezká symbióza, která již dneska asi nefunguje. DÄ›ti by s mobilem v ruce asi nemÄ›ly Äím držet kosu.  

potůÄek v přírodÄ›

No, ale zpátky k dovoleným pro dospÄ›lé. Ti, pokud jsou bez dÄ›tí mohou podnikat nároÄnÄ›jší túry, mohou se úÄastnit veÄerní zábav a vydržet tam tÅ™eba až do bílého rána. Od toho dovolená je. ÄŒlovÄ›k se má bavit a bavit. Nebo prostÄ› jen polehávat, Äíst si knihu a koukat do mraÄen. Protože se toho doÄká zase až za rok.